2410619789 6978277109 Ιλιάδος 28, Λάρισα koulaxistzamia@yahoo.gr